Grondwet bij de tijd: e-mail ook onder briefgeheim

Grondwet bij de tijd: e-mail ook onder briefgeheim

In uw Tangram software wordt veel communicatieverkeer vastgelegd, vaak in de vorm van e-mailberichten. De laatste tijd zien we bij Tangram een toename van vragen die gaan over "privacy-wetgeving" en "databeveiliging". We denken daarom dat onderstaand nieuwsartikel van de Rijksoverheid u zal interesseren.

Grondwet bij de tijd: e-mail ook onder briefgeheim

"E-mail, sms en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. Vandaag heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat ook voor deze vormen van communicatie het briefgeheim geldt.

In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraafgeheim. Dat is niet meer van deze tijd. In het voorstel dat vandaag is aangenomen door de Tweede Kamer staat nu: 'Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.'

Alleen na tussenkomst van een rechter of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen, kan inbreuk op dit recht worden gemaakt.

Het voorstel tot wijziging van de Grondwet gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer."

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/0...

Wat doet Tangram voor u op het gebied van privacy-wetgeving en databeveiliging?

De gegevens die u vastlegt in uw Tangram software zijn zeer goed beveiligd, ook de e-mailberichten die daar deel van uitmaken. Allereerst is natuurlijk de toegang tot de applicaties goed beveiligd met een inlognaam en wachtwoord. Met de autorisatiemodule kunt u per gebruiker exact bepalen wat hij of zij mag zien en bewerken. Maakt u gebruik van een Cloud database van Tangram, dan kunt ervan verzekerd zijn dat uw database in een veilige omgeving staat. Tangram maakt gebruik van een gecertificeerde provider die aan zeer strenge beveiligingsmaatregelen voldoet. Kortom: uw gegevens zijn in goede handen wanneer u gebruikt maakt van Tangram software. Heeft u toch nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust even contact met ons op.