Werving-en-selectiesoftware en Mobiliteitssoftware voor overheidsorganisaties

Tangram biedt speciaal voor overheidsorganisaties BOSS Werving & Selectie als modern Applicant Tracking System (ATS) en BOSS Mobiliteit als krachtig cliëntvolgsysteem. BOSS is ook leverbaar als geïntegreerde totaaloplossing voor al uw in-, door- en uitstroom.

BOSS werving-en-selectiesoftware

BOSS W&S: werving-en-selectie-software voor overheidsorganisaties

Toe aan een verdere professionalisering van uw recruitmentactiviteiten? Op zoek naar een Applicant Tracking System (ATS) dat u in alle stappen van het vervullen van uw vacatures ondersteunt? En automatische verwerking en distributie van online sollicitaties biedt? In een omgeving waarin uw vacaturehouders zelf de status van hun vacatures volgen en beslissingen nemen over sollicitaties? Maak kennis met onze BOSS software die al deze kwaliteiten combineert!

Wanneer u BOSS start, ziet u uw persoonlijke startscherm: het Dashboard. Op deze centrale plek komen belangrijke functies bij elkaar:

  • uw Favorieten voor snelle toegang tot kandidaten, vacatures én veelgebruikte zoekprofielen;
  • de Dropzone om e-mailberichten en CV's automatisch te verwerken;
  • Workflow geeft u een overzicht van uw werk en lopende zaken;
  • tot slot treft u een lijst van uw openstaande Taken waar u naar kunt doorklikken.

Het BOSS Dashboard is de startpagina voor uw recruitmentwerkzaamheden

Grip op uw werk met Workflow

Met Workflow wordt uw hele werkproces in overzichtelijke stappen ingedeeld. Sollicitaties komen vanzelf in het juiste "bakje", de kleur geeft de prioriteit aan. Zo heeft u zicht en grip op uw werkzaamheden. De Workflow werkt zoals u dat prettig vindt, door onder andere responstijden, documentsjablonen en uw e-mailvoorkeuren in te stellen. U werkte nog nooit zo efficiënt, plezierig en foutloos!

Integratie met TICC en CSO

Om vacatures te plaatsen op de Mobiliteitsbank, WerkenvoorNederland en/of WerkenvoordeOverheid.nl kunnen ze naar wens in het vacatureplaatsingsysteem TICC of direct in BOSS ingevoerd worden. Dankzij een handige uitwisselmodule kunnen vacatures moeiteloos tussen beide systemen worden gedeeld. Hetzelfde geldt voor de carrièredossiers die kandidaten aanmaken om te kunnen solliciteren.

Uw vacaturehouders maken actief deel uit van het sollicitatieproces

Uw vacaturehouders worden actief betrokken bij het sollicitatieproces door ze een eigen, laagdrempelige toegang te geven tot hun vacatures en sollicitanten via een krachtig online dashboard: TIS Manager. Op dit platform krijgt elke vacaturehouder of selectiecommissielid automatisch een overzicht van zijn of haar lopende vacatures en sollicitaties. Bij elke sollicitatie staan het CV en de motivatiebrief al klaar.

De manager heeft dus alle benodigde gegevens om een sollicitant te beoordelen, en kan dan ook zelfstandig zijn of haar beslissing aangeven. De genomen beslissingen worden vanzelf verwerkt in BOSS om door de HR medewerker verder te worden behandeld. De door HR afgehandelde sollicitaties worden weer vanzelf zichtbaar voor de manager zodat hij of zij altijd een actueel overzicht houdt. De communicatie tussen uw HR afdeling en de managers verloopt dus heel organisch, zonder handmatige en tijdsintensieve handelingen. Aan de sollicitanten kan bovendien een score (1-10) worden toegekend. Door hier op te sorteren kunt u heel snel zien wie voor uw vacature de best beoordeelde kandidaten zijn.

Nieuw: BOSS Sollicitantenportal

Sollicitanten kunnen via de Sollicitantenportal gevraagd worden om aanvullende informatie tegen de tijd dat zij aangenomen gaan worden. Denk hierbij aan zaken als BSN nummer, kopie paspoort, etc. Hiermee kan vervolgens veel tijd bespaard tijdens het invoeren van de nieuwe medewerker in het personeelsinformatiesysteem. Ook kunnen zij de status van hun sollicitatie online volgen.


BOSS Mobiliteit - Cliëntvolgsysteem voor overheidsinstanties

BOSS Mobiliteit: cliëntvolg-software voor overheidsorganisaties

Begeleid uw medewerkers in vrijwillige of gedwongen loopbaantrajecten naar ander werk. Ondersteun uw HR Adviseurs met handige cliëntvolg-software. Profiteer van automatische en zeer complete dossieropbouw.

In BOSS Mobiliteit voegt u trajecten toe aan medewerkers en stippelt u het trajectplan uit. Via het dashboard volgt de loopbaanadviseur de voortgang. Vanuit BOSS communiceert u direct met de betrokken medewerkers. Relevante e-mailberichten verwerkt u makkelijk met de Dropzone op het dashboard. Zo bouwt u vanzelf een compleet dossier op!

BOSS Mobiliteit biedt krachtige rapportagemogelijkheden. Relevante managementrapportages over loopbaantrajecten en individuele trajectoverzichten produceert u met een druk op de knop.

Nieuw: BOSS Mobiliteitsportal

153

Met de inzet van de Mobiliteitsportal wordt de kandidaat digitaal betrokken bij zijn traject en krijgt de regie in eigen hand. De loopbaanadviseur bepaalt welke kandidaten uitgenodigd worden in het portal en welke faciliteiten ze moeten krijgen. De portal biedt toegang tot het persoonlijke profiel, loopbaantrajecten en geplande activiteiten. De kandidaat krijgt ook de beschikking over een selectie van de eigen vacatures van de organisatie, waarop hij laagdrempelig kan solliciteren.

Jobfeed: banen vinden voor outplacementkandidaten

Ingeval van boventalligheid verschuift het accent van loopbaanbegeleiding van interne naar externe bemiddeling. Inzicht in actuele vacatures buiten het eigen departement of de eigen organisatie kan hierbij een waardevolle ondersteuning bieden. Mobiliteitsadviseurs kunnen cliënten zo helpen bij het vinden van passende vacatures en hen tippen. Met behulp van standaard zoekmachines is het niet goed mogelijk deze verzameling van vacatures op een efficiënte manier te ontsluiten. Gespecialiseerde vacaturezoekmachines zijn vaak weer niet up to date en compleet. Jobfeed lost dit voor u op!

Jobfeed, een service ontwikkeld door Tangram partner Textkernel, doorloopt continu het Nederlandse web, op zoek naar nieuwe vacatures. U heeft hiermee toegang tot ruim 200.000 recente vacatures. En door de integratie met de BOSS software kunt u niet alleen zeer efficiënt matchen, maar uw cliënten ook direct een tipbericht sturen. Uiteraard wordt een goede dossieropbouw gewaarborgd.

Whitepaper: "Eigenrisicodrager voor de WW"

Combineer goed werkgeverschap met kostenbesparing
Werkgevers in de sectoren Overheid en Onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de WW. Dit leidt tot enorme kosten. Deze kosten zijn in het Onderwijs zelfs zo hoog opgelopen, dat nieuwe reorganisaties nodig zijn om kosten te verlagen. De daaruit voortvloeiende ontslagen leiden vervolgens weer tot hogere WW-kosten: een vicieuze cirkel met mogelijk rampzalige uitkomst. ROOS Mobiliteit biedt uitkomst.

Tangram vatte haar visie op dit onderwerp samen in de whitepaper "Eigenrisicodrager voor de WW". U kunt deze whitepaper gratis downloaden door uw naam en e-mailadres in te vullen.


BOSS als geïntegreerde in-, door- en uitstroom oplossing

De mooiste BOSS oplossing bereikt u door BOSS Werving & Selectie en BOSS Mobiliteit te combineren in één geïntegreerde totaaloplossing voor in-, door- en uitstroom. Bij het ontstaan van een vacature matcht u eerst op kandidaten die voorrang genieten. Uw recruitmentmedewerkers en loopbaanadviseurs werken samen bij het bepalen van de geschiktheid van de kandidaat. Vanuit BOSS tipt u voorrangskandidaten en voegt hen toe aan de selectieprocedure. Alle betrokkenen houden steeds zicht op de status van alle kandidaten voor een bepaalde vacature. In het traject bij de voorrangskandidaat worden alle vacatures geregistreerd waar de voorrangskandidaat bij betrokken is, of is geweest, inclusief status en redenen waarom hij het uiteindelijk niet is geworden.

Geïntegreerde oplossing voor in-door-en-uitstroom van personeel binnen de overheid

Koppeling met uw personeelsinformatiesysteem (P-Direkt)

Door BOSS te koppelen aan het personeelsinformatiesysteem P-Direkt wordt medewerkerinformatie automatisch ingelezen en actueel gehouden. Organisatiebrede mobiliteit kan worden gestimuleerd door grote groepen medewerkers te registreren in relevante Talent Pools. Nadat blijkt dat er in de eerste fase geen voorrangskandidaten beschikbaar zijn, kunt u verder matchen op uw Talent Pools, waardoor de eigen medewerkers een optimale kans krijgen voor loopbaanontwikkeling. Dit werkt motivatieverhogend en kostenverlagend.

Formatieplanning: voor een helder beeld van de personeelsbezetting vandaag én morgen

Regeren is vooruitzien en daarop anticiperen, dat geldt ook voor de personeelsbezetting van uw overheidsorganisatie. Steeds meer organisaties raken doordrongen van het belang zich niet te laten leiden door de waan van de dag maar een duidelijk beeld te hebben van de personeelsbezetting nu, en de behoefte daaraan in de nabije toekomst. Bij voorkeur op een manier dat alle wervingsactiviteiten passen in de langetermijnvisie maar ook op korte termijn effectief zijn. Tangram onderkent dit belang en ontwikkelde een module om de personele verdeling binnen de organisatie in kaart te brengen én een doel voor de toekomst vast te leggen om met die twee factoren concreet te kunnen werken aan personeelsplanning.


Whitepaper: "Een perspectief voor in-, door- en uitstroom"

En hoe goede software daarbij helpt…

Succesvolle overheidsorganisaties zijn tegenwoordig niet alleen in staat om de juiste mensen op de goede plek te zetten, zij kijken ook naar de toekomst en dus naar talentontwikkeling en strategische personeelsplanning. Binnen de moderne HR afdeling wordt dit integraal benaderd. Een goede digitale ondersteuning van deze integrale aanpak van recruitment en mobiliteit is een voorwaarde.

Tangram vatte haar visie op dit onderwerp samen in de whitepaper "Een perspectief voor in- door- en uitstroom". U kunt deze whitepaper gratis downloaden door hieronder uw naam en e-mailadres in te vullen.

Whitepaper: Een perspectief voor in-, door- en uistroom


Maak kennis met BOSS

Al vele ministeries en verwante overheidsorganisaties maakten met BOSS een belangrijke stap naar een verdere professionalisering van hun recruitment, of zelfs integratie van in-, door en uitstroom. Natuurlijk komen wij graag bij u langs om ook u te overtuigen. Vraag vandaag nog een demo aan!

Demo aanvragen


Deze (en andere organisaties) kozen voor BOSS software:

BOSS Dashboard

Het hieronder afgebeelde Dashboard van BOSS is uw persoonlijke opstartscherm en toont uw Favorieten, Taken en Workflow. Ook bevat het de Dropzone om bijvoorbeeld automatisch CV's en e-mailberichten automatisch te verwerken.

BOSS Dashboard

×

Workflow houdt uw werk beheersbaar

Met de Workflow wordt uw hele werkproces in overzichtelijke stappen ingedeeld. Sollicitaties komen automatisch in het juiste "bakje", hieronder zichtbaar als workflowstappen. Zo'n workflowstap kunt u openen en uitvoeren met een paar muiskliks. Verwerkte sollicitaties worden dan automatisch verder getransporteerd naar de volgende stap.

BOSS Workflow

×

TIS Manager

Uw vacaturehouders worden actief betrokken bij het sollicitatieproces door ze een eigen, laagdrempelige toegang te geven tot hun vacatures en sollicitanten: TIS Manager. Op dit online dashboard krijgt elke vacaturehouder of selectiecommissielid automatisch een overzicht van zijn of haar lopende vacatures en sollicitaties. Bij elke sollicitatie staan het CV en de motivatiebrief al klaar. De manager heeft dus alle benodigde gegevens om een sollicitant te beoordelen, en kan dan ook zelfstandig zijn of haar beslissing aangeven. De genomen beslissingen worden vanzelf verwerkt in BOSS om door de HR medewerker verder te worden behandeld.

×