Reorganisatiesoftware volgens UWV afspiegeling

Reorganisatiesoftware en advisering voor correcte, snelle en efficiënte uitvoering van uw omvangrijke reorganisatie.

Reorganisatie Software met UWV afspiegelingsbeginselEen correcte, snelle en efficiënte uitvoering van een reorganisatie is cruciaal voor het uiteindelijke succes. Reorganisatiesoftware en de adviserende rol van Tangram hierbij maken dit mogelijk. Volgens bepaalde vooraf gedefinieerde principes plaatst u medewerkers vanuit de oude organisatie in de nieuwe organisatie. Bevat die nieuwe organisatie minder plaatsen? Dan informeert de software u over boventalligen. Het hele proces van herplaatsing, inclusief de communicatie met de medewerkers, wordt gestroomlijnd. De vacaturefunctionaliteit kan ingezet worden om medewerkers in staat te stellen via intranet te solliciteren op eventuele vacatures in de nieuwe organisatie. Alles wordt goed geregistreerd, zodat per medewerker een keurig dossier ontstaat.

Ook biedt de software alle nodige ondersteuning aan uw mobiliteitsteam om medewerkers te begeleiden naar ander werk en pro-actief te attenderen op passende vacatures.

Tangram is uitgegroeid tot Nederlands reorganisatiesoftware-specialist en realiseerde al vele reorganisaties.

Reorganiseren volgens het afspiegelingsbeginsel

Reorganiseren volgens het afspiegelingsbeginsel

Personeelsplanning kan leiden tot boventalligheid van personeel. Als deze boventalligheid dermate significant is dat de geplande formatie niet op een normale manier bereikt kan worden, kan gekozen worden voor een reorganisatie. Om te bepalen welke medewerkers geplaatst worden en welke boventallig zijn heeft het UWV regels opgesteld: het afspiegelingsbeginsel. Dit afspiegelingsbeginsel zorgt dat de leeftijdsopbouw van de organisatie vóór en ná de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk blijft. Het bevat ook complexe rekenregels waarmee de status van iedere medewerker berekend kan worden. Tangram reorganisatiesoftware is uitgerust met een rekenmodule die zorgt voor een correcte afspiegeling.

Formatieplanning: voor een helder beeld van de personeelsbezetting van vandaag én morgen.

Formatieplanning: voor een helder beeld van de personeelsbezetting van vandaag én morgen.

Regeren is vooruitzien en daarop anticiperen, dat geldt ook voor de personeelsbezetting van uw organisatie. Steeds meer organisaties raken doordrongen van het belang zich niet te laten leiden door de waan van de dag maar een duidelijk beeld te hebben van de personeelsbezetting nu, en de behoefte daaraan in de nabije toekomst. Bij voorkeur op een manier dat alle wervingsactiviteiten passen in de langetermijnvisie maar ook op korte termijn effectief zijn.

Tangram onderkent dit belang en ontwikkelde een module om de personele verdeling binnen de organisatie in kaart te brengen én een doel voor de toekomst vast te leggen om met die twee factoren concreet te kunnen werken aan personeelsplanning.


Praktijkcase: Abrona

Door de veranderingen in de zorg worden veel zorginstellingen gedwongen kritisch te kijken naar hun dienstverlening, werkwijze en inrichting van het functiehuis. Een van de organisaties die dit voortvarend heeft opgepakt is Abrona, gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.

Om te kunnen waarborgen dat de reorganisatie correct en snel wordt uitgevoerd, en ook dat de complexe UWV regels voor afspiegeling goed worden toegepast, schakelde Abrona Tangram in.

Abrona maakt gebruik van Tangram reorganisatiesoftware

"Krimpen en gelijktijdig veranderen is de uitdaging. Dat vraagt nogal wat lenigheid van medewerkers!" - Jos Hubers, HR Manager Abrona"

Whitepaper: "Abrona in transitie"

Slimme software voor een snelle en efficiënte reorganisatie

Met de juiste software en goede toepassing daarvan verloopt uw grote reorganisatie sneller en correcter. Tangram heeft over dit onderwerp een interessante whitepaper samengesteld. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn:

  • kritieke succesfactoren voor het welslagen van uw reorganisatie
  • praktijkcase bij Abrona

Interesse? Laat hieronder uw naam en e-mailadres achter en download de whitepaper direct.

Whitepaper: Tooling Reorganisatie


Uitgelicht: ontwikkelingen en trends bij reorganisaties

Tangram publiceert regelmatig artikelen over het thema "Reorganiseren", inclusief praktijkvoorbeelden. Met onderstaande link ziet u deze artikelen gebundeld in een overzicht.

Meer weten?

We vertellen u graag alles over de mogelijkheden van de Tangram reorganisatiesoftware.

Neem contact met mij op.

Deze organisaties lieten hun reorganisatie begeleiden door Tangram software: