Skip to main content

Corporates

Een efficiënt recruitmentproces

Je kent het vast wel: er staat een aantal vacatures open, er zijn sollicitaties binnengekomen, deze moeten naar de managers van de betreffende afdelingen, zij geven hun reactie, er vinden gesprekken plaats, de uitslagen worden gedocumenteerd, de betrokkenen moeten inzicht daarin hebben, ga zo maar door. Een uitgebreid proces, dat al snel onoverzichtelijk is. Zeker in complexe situaties als de zorg, met haar vele flexwerkers en parttimers, en in grote organisaties. Hoe krijg jij grip op jouw recruitmentproces?

Een efficiënt recruitmentproces bij corporates

Ben je toe aan verdere professionalisering van recruitment-activiteiten? Op zoek naar een werving-en-selectiesysteem dat je in alle stappen van het vervullen van vacatures ondersteunt en automatische verwerking en distributie van online sollicitaties biedt? In een omgeving waarin managers zelf de status van hun vacatures volgen en beslissingen nemen over sollicitaties? Maak kennis met onze software die al je recruitmentprocessen optimaliseert!

Tangram als in-, door- en uitstroomoplossing voor corporates

Het meest efficiënt werk je als onze Recruitment- en Mobiliteitssoftware combineert in één geïntegreerde totaaloplossing voor in-, door- en uitstroom. Bij het ontstaan van een vacature match je eerst op kandidaten die voorrang genieten. Jouw recruitmentmedewerkers en loopbaanadviseurs werken samen bij het bepalen van de geschiktheid van de kandidaat. Vanuit de software tip je voorrangskandidaten en voeg je hen toe aan de selectieprocedure. Alle betrokkenen houden steeds zicht op de status van alle kandidaten voor een bepaalde vacature. In het traject van de kandidaat met voorrang worden alle vacatures geregistreerd waar deze bij betrokken is (geweest), inclusief status en redenen waarom de desbetreffende persoon het uiteindelijk niet is geworden.

Een optimale personeelsbezetting binnen jouw organisatie

Regeren is vooruitzien en daarop anticiperen, dat geldt ook voor de personeelsbezetting van jouw organisatie. Steeds meer organisaties raken doordrongen van het belang zich niet te laten leiden door de waan van de dag maar een duidelijk beeld te hebben van de personeelsbezetting nu, en de behoefte daaraan in de nabije toekomst. Bij voorkeur op een manier waarbij alle wervingsactiviteiten passen in de langetermijnvisie maar ook op korte termijn effectief zijn. Tangram onderkent dit belang en ontwikkelde een module om de personele verdeling binnen de organisatie in kaart te brengen én een doel voor de toekomst vast te leggen om met die twee factoren concreet te kunnen werken aan personeelsplanning.

Recruitmentsoftware

Mobiliteitssoftware

Reorganisatiesoftware

TANGRAM IS DE BESTE SOFTWARE VOOR IN-, DOOR- ÉN UITSTROOM VAN PERSONEEL

Klaar voor een demo?

Vraag een demo aan