Skip to main content

Reorganisatiesoftware

Reorganisatie software

Een correcte, snelle en efficiënte uitvoering van een reorganisatie is cruciaal voor het uiteindelijke succes. Elke organisatie is anders dus het ondersteunen van een reorganisatie is maatwerk. Reorganisatiesoftware en de adviserende rol van Tangram hierbij maken dit mogelijk. Het hele proces van herplaatsing, inclusief de communicatie met de medewerkers, wordt gestroomlijnd.

Inzicht in boventalligen

Vanuit het personeelsinformatiesysteem worden medewerkers periodiek ingelezen met de actuele NAW-gegevens, dienstverband en plaatsing op een huidige formatie. Met onze reorganisatiesoftware plaats je medewerkers vanuit de oude organisatie in de nieuwe organisatie. Dit volgens vooraf gedefinieerde principes, bijvoorbeeld op basis van een formatieplanning en inzicht in uitwisselbare functies. De software informeert je onder andere over eventuele boventalligen, zowel vanuit de huidige bezetting als op een specifieke peildatum.

Reorganiseren volgens het afspiegelingsbeginsel

Om bij een reorganisatie te bepalen welke medewerkers geplaatst worden en welke boventallig zijn heeft het UWV regels opgesteld: het afspiegelingsbeginsel. Dit afspiegelingsbeginsel zorgt dat de leeftijdsopbouw van de organisatie vóór en ná de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk blijft. Het bevat ook complexe rekenregels waarmee de status van iedere medewerker berekend kan worden. Tangram reorganisatiesoftware is uitgerust met een rekenmodule die zorgt voor een correcte afspiegeling.

Belangstellingsregistratie en vrijwillige mobiliteit

Via webformulieren kun je medewerkers digitaal een aanmelding laten doen voor vrijwillige mobiliteit. Ook kunnen voorkeuren en functiewensen eenvoudig worden doorgegeven. De vacaturefunctionaliteit kan ingezet worden om medewerkers in staat te stellen via intranet te solliciteren op eventuele vacatures in de nieuwe organisatie. Ook biedt de software alle nodige ondersteuning aan je mobiliteitsteam om medewerkers te begeleiden naar ander werk en pro-actief te attenderen op passende vacatures. Alles wordt goed geregistreerd, zodat per medewerker een keurig dossier ontstaat.

Formatieplanning: voor een helder beeld van de personeelsbezetting van vandaag én morgen

Steeds meer organisaties raken doordrongen van het belang zich niet te laten leiden door de waan van de dag maar een duidelijk beeld te hebben van de personeelsbezetting nu en in de toekomst. Bij voorkeur op een manier dat alle wervingsactiviteiten passen in de langetermijnvisie maar ook op korte termijn effectief zijn. Tangram ontwikkelde een module om de personele verdeling binnen de organisatie in kaart te brengen én een doel voor de toekomst vast te leggen om met die twee factoren concreet te kunnen werken aan personeelsplanning.

De mobiliteitssoftware van Tangram biedt jou:

  • Informatie over eventuele boventalligheid.
  • Een vacaturefunctionaliteit, die medewerkers in staat stelt via intranet te solliciteren op vacatures binnen jouw organisatie.
  • Ondersteuning in de begeleiding naar ander werk.
  • Een signaalfunctie voor passende vacatures voor jouw medewerkers.
  • Goede dossieropbouw.
  • Een rekenmodule die rekening houdt met het afspiegelingsbeginsel van het UWV.
  • Een module om de formatieplanning te maken.

Mobiliteitsoftware

Speciaal voor jou als loopbaanadviseur biedt Tangram Mobiliteitssoftware als krachtig cliëntvolgsysteem. Deze kun je als standalone oplossing inzetten of integreren met de Tangram Recruitmentsoftware.

Recruitmentsoftware

De recruitmentsoftware van Tangram combineert relatiebeheer (CRM), recruitmentfunctionaliteit, matching en communicatie in één krachtig ATS pakket.

TANGRAM IS DE BESTE SOFTWARE VOOR IN-, DOOR- ÉN UITSTROOM VAN PERSONEEL

Klaar voor een demo?

Vraag een demo aan