Skip to main content

Tips om toenemende tekorten in de zorg aan te pakken

RECRUITMENT - 15 MEI 2018

Tips om toenemende tekorten in de zorg aan te pakken

15 mei 2018 / Recruitment

Het aantal vacatures in de zorg stijgt, maar de groei gaat zo snel dat werkgevers onvoldoende gekwalificeerd personeel kunnen aantrekken. Het blijkt zelfs dat er in de komende jaren meer dan 125.000 extra medewerkers in de zorg nodig zijn en dat baart grote zorg(en)! Zorgopleidingen hebben onvoldoende instroom en van de opleiding zorg en welzijn in Brabant haalt tussen de 20 en 50 procent hun diploma niet. In deze blog enkele tips om actie te ondernemen om de tekorten in de zorg aan te pakken.

Het aanspreken van mannen

Zorgmedewerkers zijn vaak vrouwen. Waarom zouden we ons niet wat meer op mannen focussen? Mannen die gedeeltelijk zijn afgekeurd, bijvoorbeeld voor de politie of het leger, maar nog wel in de zorg kunnen functioneren of mannen die net hun baan hebben verloren en op korte termijn nieuw werk nodig hebben, kunnen van grote waarde zijn. Het is daarom van belang dat de communicatie zich ook op de mannelijke doelgroep richt.

Het buitenland inschakelen

Spreek mensen uit het buitenland aan die een stage zoeken in de zorgsector of probeer werkloze Belgische en Duitse inwoners een baan aan te bieden. De laatste groep kan ook (intern) omgeschoold worden zodat zij capabel zijn om in de zorg te werken.

Het Zeeuwse Ziekenhuis ZorgSaam gaat voorop in de strijd met het werven van mensen uit het buurland België. Het ziekenhuis wil gezien de grote krapte honderden verpleegkundigen net over de grens, in Vlaanderen, werven.

Jongeren hebben de toekomst

Jongeren moeten vaak in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar de keuze maken welke richting zij op willen in het beroepenveld. Jongeren hebben de toekomst, dus vooral zij moeten aangespoord worden om voor de zorgsector te kiezen. Gericht communiceren met deze doelgroep is dan ook van groot belang. En van welke communicatiemiddelen maken jongeren voornamelijk gebruik? Precies, van sociale media. Je vergroot de kans dat je jongeren bereikt met content over de zorg, door je te richten op de populairste kanalen die zij gebruiken. Zoals in het onderzoek van Newcom te lezen is, zijn dat de sociale mediakanalen YouTube, Instagram, Facebook en Snapchat. Spoor hen aan met tekst, beeld en geluid en overtuig ze waarom het belangrijk is dat nou juist zij voor de zorgsector kiezen.


Het gebruik van sociale media onder verschillende leeftijdscategorieën.

Een goed voorbeeld van het succesvol gebruikmaken van tekst, beeld en geluid, laat het Ministerie van Defensie zien in haar recente wervingscampagne. De campagne van Defensie was onder andere op televisie en internet te vinden. Hierin stonden de competenties voor een goede militair centraal en er werd duidelijk gemaakt dat zij ook na hun carrière bij Defensie van grote waarde zijn op de arbeidsmarkt.

Aanmeldingen opleidingen

Naast het warm maken van jongeren voor de zorg, is het ook belangrijk om naar het opleidingsaanbod in Nederland te kijken. Wat opvallend is, is dat de opleidingen aan de hogescholen en universiteiten ieder jaar weer vele aanmeldingen ontvangen. In 2017 waren er 633 aanmeldingen voor de hbo-opleiding Verpleegkunde bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en maar 300 beschikbare plekken.

Niet iedereen heeft de juiste kwaliteiten voor deze opleiding, maar het is zorgwekkend dat er in deze schaarste een tekort aan opleidingsplekken is. Deze problemen zijn te wijten aan een tekort aan beschikbare stageplekken binnen Nederland. In Amsterdam heeft een goede samenwerking tussen de zorginstellingen en koepelorganisatie Sigra voor een toename in het aantal stageplekken gezorgd. Hierdoor heeft de Hogeschool van Amsterdam komend schooljaar 170 extra opleidingsplekken beschikbaar kunnen stellen. Hopelijk is dit een goed voorbeeld voor andere regio’s.

Deel dit bericht:

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true” pinterest=”true”]