Skip to main content

Videosolliciteren: van trend tot vaste waarde?

RECRUITMENT - 21 MAART 2018

Van doorgeefluik naar full service recruitmentteam

21 maart 2018 / Recruitment

In de afgelopen jaren vroegen werkgevers steeds vaker om een videosollicitatie in plaats van een sollicitatiebrief. Deze manier van solliciteren werd vanaf 2016 een groeiende trend, en naar verwachting zou 2017 het jaar worden waarin het medium definitief zou doorbreken. Maar kunnen wij nu, anno 2018, concluderen dat videosolliciteren ook daadwerkelijk een succes gebleken is? Een kleine inventarisatie van de situatie in de markt, de sentimenten die er leven en voorbeelden en tips voor een succesvolle videosollicitatie.

Te weinig mensen voor de vele banen

Videosolliciteren is gestegen in populariteit maar is niet voor alle werkgevers even succesvol. Een oorzaak hiervoor kan volgens het UWV liggen in het feit dat er in de huidige arbeidsmarkt nu eenmaal vaak te weinig mensen voor de vele banen zijn. Hiermee rekening houdend, is het dus niet slim om bij elke vacature een videosollicitatie als vereiste te vragen. Wanneer op bepaalde functies weinig mensen reageren, wordt de toegevoegde waarde van videosollicitaties bovendien kleiner. Deze wijze van solliciteren kan mensen afschrikken waardoor zij minder snel zullen solliciteren. Tot slot is er een trend gaande dat het sollicitatieproces steeds makkelijker gemaakt wordt. Videosolliciteren kan daar prima aan bijdragen, mits goed uitgevoerd.

Hoe meer sollicitaties, hoe meer efficiency met videosolliciteren?

Videosolliciteren kan zeker bij grote organisaties die dagelijks veel sollicitaties ontvangen, voor een efficiencyslag zorgen. Een organisatie als VUmc bijvoorbeeld, ontvangt jaarlijks gemiddeld 10.000 sollicitaties. Zij introduceerden videosolliciteren in 2016 en kunnen nu grote aantallen sollicitaties in korte tijd behandelen. De kandidaat heeft meer ruimte zich te onderscheiden en zijn persoonlijkheid te tonen, aldus VUmc. En er kan nog sprake zijn van een neveneffect. Doordat alleen gemotiveerde mensen de moeite nemen voor een videosollicitatie, wordt het ook makkelijker het kaf van het koren gescheiden. De inzet van de videopitch kan dus weliswaar ook leiden tot minder sollicitaties, maar zorgt wel voor meer kwaliteit. Dit betekent overigens niet meteen dat alle grote bedrijven deze technologie klakkeloos omarmen. Neem een bedrijf als Booking.com, met 400.000 sollicitaties per jaar een grote speler op de arbeidsmarkt. In een recent interview met de Chief People Officer bij Booking.com wordt videosolliciteren als groeiende trend besproken. Maar hier wordt ook benadrukt dat het mislopen van talent dat zich minder comfortabel voelt voor de camera, vermeden moet worden.

Ervaringen van sollicitanten

Bij elke trend zijn er voor- en tegenstanders, zo ook bij het videosolliciteren. Een deel van de sollicitanten zien voordelen in de eenvoud en snelheid ervan, waarmee een flinke tijdsbesparing behaald kan worden. Het medium wordt ook gewaardeerd omdat het meer ruimte biedt voor presentatievaardigheden, creativiteit en het uitdragen van een professionele uitstraling.

Voorbeelden van succesvolle videosollicitaties:

Sollicitanten zien echter ook nadelen. Men vindt het te onpersoonlijk of heeft moeite met het maken van een goed filmpje. Het keer op keer opnieuw moeten starten van een opname kan bovendien voor een onrealistisch beeld van de kandidaat zorgen. Dit zijn zaken die een sollicitant kunnen afschrikken in het sollicitatieproces. Bij de afweging om videosolliciteren in te zetten moet ook rekening gehouden worden met de doelgroep. Ouderen zien videosolliciteren als een grotere uitdaging dan jongeren. Jongeren zijn immers opgegroeid met digitale middelen, terwijl ouderen zich er over het algemeen minder vertrouwd mee voelen. Introverte mensen hebben vaak meer moeite om zich te presenteren dan extraverte mensen. Ook deze omstandigheden moeten dus worden meegenomen in de keuze voor videosolliciteren.

Tips voor een geslaagde videosollicitatie? Klik hier voor meer!

Alternatief: videobellen

Skype en FaceTime worden al jaren ingezet voor sollicitatiegesprekken. Videobellen is makkelijk en kostenbesparend, zeker voor internationaal opererende organisaties. Het online sollicitatiegesprek wordt steeds vaker gezien als een prima alternatief voor het persoonlijke sollicitatiegesprek omdat de persoonlijke interactie bijna vergelijkbaar is en men een duidelijk beeld krijgt van de sollicitant.

Voorlopige conclusie

Samenvattend kunnen we stellen dat videosolliciteren succesvol kan zijn, mits goed toegepast en in de juiste omstandigheden. Bij elke vacature zou afgewogen moeten worden of de inzet van videosolliciteren in het sollicitatieproces een positieve werking heeft. Als werkgever moet dus echt goed gekeken worden naar het bereik, vraag en aanbod van de vacatures, om vervolgens een goede afweging te kunnen maken of het slim is om videosollicitaties in te zetten. Meedoen is in deze niet belangrijker dan (sollicitanten) winnen!

Deel dit bericht:

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true” pinterest=”true”]